Załóż lokatę

W jaki sposób założyć lokatę

Nowa ustawa antylichwiarska i konsekwencje dla branży parabankowej

26 maj, 2017 | Nieskategoryzowane

Funkcjonowanie parabanków w nowoczesnej gospodarce to fakt. Zaufanie do instytucji pozabankowych kształtuje się na mocno zmiennym poziomie właściwie od lat dziewięćdziesiątych ze względu na problemy z lichwiarskimi zobowiązaniami, przez które wiele rodzin straciło całe majątki w procesie windykacji. Nowa ustawa antylichwiarska to jedno z najlepszych rozwiązań prawnych. Liczy się w nim przede wszystkim zabezpieczenie interesów kredytobiorców. Jakie konsekwencje nowa ustawa antylichwiarska niesie dla branży parabankowej? Wejdź na niska rata kredyty gotówkowe i poszukaj najlepszych ofert na kredyt.

Korzyści z nowych norm ustawy antylichwiarskiej

Nowa ustawa antylichwiarska funkcjonuje w gospodarce od 2016 roku, ale stale trwa proces aktualizacji dokumentu wobec nowych wyzwań branżowych. Każde ogłoszenie ograniczenia kosztów pozaodsetkowych dla parabanków wywołuje najczęściej kryzysy w wycenie największych spółek branżowych. Wystarczy spojrzeć na notowania marki Provident, aby zrozumieć wpływ norm prawnych na wynik ekonomiczny instytucji pozabankowych. Tam gdzie parabank traci, tam zyskuje kredytobiorca. Trudno uwolnić się od wskazanej reguły. Przed wprowadzeniem norm nowej ustawy antylichwiarskiej prywatne firmy pożyczkowe wprowadzały do regulaminów usług właściwie dowolne koszty pozaodsetkowe i opłaty za powiadomienia windykacyjne. Teraz natomiast parabank bierze na siebie odpowiedzialność za przystosowanie opłat pozaodsetkowych do określonych w prawie limitach. W krajowej gospodarce dochodzi do ograniczenia odsetek (oprocentowania nominalnego) i kosztów dodatkowych (np. prowizji). Kredytobiorca, dzięki temu bardzo szybko porównuje oferty, nie naraża się na kosztowny proces windykacji, ma świadomość własnych praw i obowiązków kredytodawców. Ustawa antylichwiarska likwiduje w praktyce problem lichwiarskich zobowiązań. Nie można już zaciągnąć pożyczki gotówkowej na ponad 100% kosztów dodatkowych w porównaniu do kapitału początkowego. Zyski parabanków uzależniają się przez to bardziej od oprocentowania nominalnego kształtowanego przez zmiany w polityce monetarnej. Za oprocentowanie nominalne w parabankach odpowiada stopa lombardowa NBP. W standardowych umowach stosuje się maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej zgodnie z popularnymi założeniami prawnymi.

Co jeszcze warto wiedzieć o ustawie antylichwiarskiej?

Założenie parabanku w ostatnich latach nie wymagało wnoszenia dużego kapitału początkowego. Parabank kojarzył się ze standardową działalnością gospodarczą wyspecjalizowaną w udzielaniu pożyczek. Sytuacja się zmieniła. Aby prowadzić parabank przedsiębiorca wnosi kapitał początkowy na wysokim poziomie, a przez to zwiększa automatycznie zaufanie do oferty. Ustawa antylichwiarska promuje raczej duże działalności, szczególnie powiązane z kapitałem zagranicznym. W przypadku złamania zapisów ustawy kredytobiorca nie spłaci w ogóle odsetek, ani kar, a jedynie kapitał początkowy. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych spowoduje wiele zmian w ofercie parabanków. Niektóre instytucje pozabankowe już wycofują się ze stosowania przedłużonych terminów spłaty zobowiązania. Taka opcja już się zupełnie nie opłaca. Ustawa antylichwiarska uregulowała ostatecznie kwestie nieterminowości spłaty zobowiązania. Większość kredytobiorców nie ma szans na wejście do cyklu spirali zadłużenia, co prowadzi do bankructwa gospodarstwa domowego. To bardzo dobra wiadomość, nawet w perspektywie budowania zaufania społeczeństwa do instytucji finansowych. Czy uważasz, że ustawa antylichwiarska spełnia swoje zadanie, czy to raczej zagrożenie dla kredytobiorców w przyszłości?