Załóż lokatę

W jaki sposób założyć lokatę

Konieczna walka z lichwiarskimi pożyczkami i konsekwencje dla rynku

20 marzec, 2017 | Nieskategoryzowane

Problem nadmiernych kosztów kredytu gotówkowego

Pożyczka w formacie krótko i długoterminowym to popularny instrument wsparcia budżetów gospodarstw domowych. Pożyczkobiorca liczy najczęściej na możliwie najtańsze zobowiązanie. Pożyczkodawca natomiast pragnie zarobić najwięcej na podpisaniu umowy. Ocena kosztów kredytu gotówkowego, a także umiejętność ich optymalizacji to bardzo ważne elementy podczas nawiązywania długoterminowej współpracy z instytucjami finansowymi. W branży udzielania kredytów występuje często problem nadmiernych, wręcz lichwiarskich kosztów. Jak nie chcesz dać się wplątać w kłopoty finansowe to zobacz co znalazłem, dzięki nim wybrałem najlepszy kredyt gotówkowy.

Koszty podstawowe i dodatkowe kształtowane w sposób dowolny

W Polsce obowiązuje system, w którym koszty odsetek kredytu nie mogą przekraczać czterokrotności stopy lombardowej. Narodowy Bank Polski wydaje informacje o stopie lombardowej. Czterokrotność stopy lombardowej to zatem maksymalne oprocentowanie standardowego kredytu gotówkowego, ale czy na pewno? Niestety instytucje finansowe wprowadzają nie tylko koszty odsetkowe do umowy. Dochodzą do tego prowizje, opłaty za rozpatrzenie wniosku, drogie ubezpieczenia. To najpopularniejsze opłaty dodatkowe, ale to wcale nie wyczerpuje możliwości kształtowania ponadstandardowych kosztów. W parabankach spotkasz, np. opłaty za dojazd do domu klienta, a nawet za rozmowę z doradcą kredytowym. Nawet niektóre z warunków podpisywania umowy kredytowej narażają pożyczkobiorców na długoterminowe straty. Jeżeli wybierasz raty równe spłacasz większą sumę odsetek niż w przypadku rat malejących. Klient ze słabą zdolnością kredytową otrzymuje zawsze wyższe opłaty. Prawo mówi wyraźnie, że każdy kredytodawca bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie pełnych informacji o kosztach zobowiązania na życzenie potencjalnego klienta. To bardzo ważny czynnik ochrony konsumentów na rynku kredytowym. Większość informacji o całkowitych kosztach zobowiązania kredytowego znajdziesz w bezpłatnych porównywarkach pożyczek krótkoterminowych. W bankach detalicznych rzadko znajdziesz podejrzane opłaty. Gorzej sytuacja przedstawia się w parabankach. Przy wyszukiwaniu uczciwego parabanku kieruj się w dużym stopniu listą ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Od razu wykryjesz podejrzane praktyki firm pożyczkowych.

Z problemem nadmiernych kosztów kredytu gotówkowego, a raczej z kosztami lichwiarskimi trzeba walczyć ze względu na aspekt sprawiedliwości społecznej. Lichwiarskie przedsiębiorstwa pożyczkowe zarabiają po prostu na dużym cierpieniu, a przy normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa nie jest to sytuacja optymalna. Ustalenie konkretnych limitów kosztów to kwestia właściwie obowiązkowa. Oczyszczenie rynku przez regulacje z nieuczciwych działalności kredytowych to ogromna ulga dla kredytobiorców. Poza tym z uczciwego kredytu korzysta się chętniej. Kredytobiorca chroniony normami prawnymi zaciąga coraz większe kredyty, uczciwie je spłata i zaciąga kolejne. Z tego powodu uczciwe instytucje finansowe również korzystają na rozwiązaniach. Likwidacja lichwiarskich praktyk gwarantuje praktycznie dodatkowy rozwój społeczeństw, także pod względem gospodarczym.

A co w przypadku podpisania niekorzystnej umowy?

W przypadku podpisania niekorzystnej umowy kredytowej masz ustawowe dwa tygodnie na rozwiązanie zobowiązania. W razie większych problemów weź pod uwagę kontakt z rzecznikiem praw konsumenta. To urzędnik odpowiedzialny za regulowanie podobnych spraw. Większość instytucji obawia się starcia z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co myślisz o kosztach występujących w umowach kredytowych?