Załóż lokatę

W jaki sposób założyć lokatę

Czym jest kredyt?

17 luty, 2017 | Nieskategoryzowane

W jaki sposób należy charakteryzować pojęcie kredytu? Z pewnością może to być pożyczka pieniężna, która zostaje udzielana przez bank. Udzielenie kredytu dotyczy określonego czasu oraz celu. Termin jego spłaty dotyczy określonego procentu. Klient, który pobiera kredyt ma obowiązek spłaty oczywiście kapitału jak i odsetek. Występują w tym przypadku kluczowe funkcje, płatnicza, kreatywna, kontrolna, finansowa.


Specyficzne cechy kredyt to oczywiście zabezpieczenie, odpłatność, celowość, zwrotność, pieniężny charakter. W jaki sposób warto definiować zabezpieczenie? Przede wszystkim dotyczy tego iż kredyt musi być w sposób kompletny ubezpieczony od utraty w odniesieniu do stanowiska banku. Na pewno nie należy powiedzieć o zdobyciu operacji zysku, ale straty wkłady jaki mógł zostać poniesiony. Jak należy charakteryzować odpłatność? Na pewno tutaj będą występować dwa aspekty, odsetki od kredytu wykorzystanego oraz prowizja od przyznanego kredytu. Czym tak właściwie jest celowość? Jednostka banku będzie udzielać kredytu wyłącznie z określonym przeznaczeniem. Jeśli chodzi o zwrotność to pieniężna pożyczka musi zostać zwrócona w zdefiniowanym terminie. Występuje również klasyfikacja kredytu. O czym w tym przypadku należy powiedzieć? Przede wszystkim to kilka istotnych punktów. W przypadku przeznaczenia kredytu warto powiedzieć o m.in. celu mieszkaniowym, konsumpcyjnym lub na założenie własnej działalności gospodarczej. W przypadku czasu spłaty niezbędne jest określenie krótkoterminowości do jednego roku czasu, długoterminowości do liczby większej jak 5 lat oraz średnioterminowej jako do 5lat. Do następnego punkt zabezpieczenia kredytu należy oczywiście określać zabezpieczenie kredytu. W tym przypadku dotyczy to dwóch rzeczy, lombardowej oraz hipotecznej. Ta pierwsza to zabezpieczenie zestawu bankowego na przedmiot wartościowy, towary bądź rejestrowany zastaw w momencie gdy przedmiot zostanie w rękach kredytobiorcy. Jeśli chodzi o rozwiązanie hipoteczne to tak właściwie dotyczy to zabezpieczenia hipoteki ustalonej na nieruchomość, która może stanowić własność osoby trzeciej lub kredytobiorcy. W przypadku waluty należy powiedzieć o dwóch rodzajach, kredyty w dywizach oraz te w złotych polskich. Forma kredytowania to także istotny punkt w tym przypadku. Należy wyróżniać w przypadku takiego rozwiązania kredytu akceptacyjne, czekowe, hipoteczne, lombardowe, inkasujące wierzytelność lub dyskontowe. Przedmiot kredytowania warto rozróżniać ze względu na dwa podpunkty. W tym przypadku będzie to dotyczyć obrotowego oraz inwestycyjnego sposobu.


Ostatni punkt to oczywiście warunki kredytowe. W tej sytuacji dotyczy to głównie kredytów preferencyjnych oraz tych dewizowych. Ten pierwszy w wielu przypadkach zostaje udzielany na konkretne cele, a jeśli chodzi o ten drugi, to tak naprawdę udziela się go w dewizach na transakcje będące w zagranicznym handlu.